ประวัติความเป็นมา

โครงการงานก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี


เมืองพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศระดับชาติ เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ประกอบกับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลาย ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละ 5 ล้านคน และ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากถึงปีละ 60,000 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันพบว่าพื้นที่ชายหาดพัทยามีปัญหาหลายประการ เช่น ชายหาดมีขนาดแคบ และเกิดการกัดเซาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ บริเวณพักผ่อนสันทนาการมีพื้นที่ไม่เพียงพอกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาชายฝั่งของประเทศไทย เล็งเห็นถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาวิธีการแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้เกิดโครงการงานก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา จ. ชลบุรี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2561

การดำเนินงานโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา
แหล่งทราย : บริเวณทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน อยู่ห่างจากทางทิศใต้ของเกาะล้านออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ขั้นตอนการดูดทรายจากทะเล ( DREDGING WORK ) และการขนส่งทราย คือ ทรายที่ดูดขึ้นมาจากท้องทะเล โดยเรือดูดทราย ( DREDGER ) จะถูกส่งผ่านตะแกรงร่อน พร้อมล้างทรายและคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากทราย ทรายที่ผ่านการล้าง และผ่านตะแกรงร่อนแล้ว จะถูกส่งต่อไปยังท้องของเรือขุดเมื่อดูดทรายจากทะเลจนเต็มลำเรือ เรือดูดทรายจะขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และส่งไปยังเรือพ่นทรายที่จอดรออยู่บริเวณอ่าวพัทยา ที่มีการจัดเตรียมไว้ห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร เพื่อทำการพักชั่วคราวก่อนที่จะมีการพ่นทรายบนพื้นที่ชายหาดที่ปิดกั้นแนวไว้ในระยะ 300 เมตร ก่อนทำการเกลี่ยหน้าทรายและคืนสภาพให้มีความกว้างตามรูปแบบที่กำหนด

ผลลัพธ์ของโครงการ
การฟื้นฟูบูรณะชายหาดพัทยาเสร็จสิ้น ชายหาดพัทยาเหนือจรดใต้จะมีขนาดหาดทรายกว้าง 35 เมตร โดยมีพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อป้องกันพายุหรือคลื่นที่รุนแรงมากกว่าปกติ และใช้เป็นแนวเฝ้าระวังเตือนการบำรุงรักษาชายหาดกว้างประมาณ15 เมตร ทำให้ชายหาดพัทยาสามารถกลับมาสวยงามและสามารถใช้เป็นพื้นที่สันทนาการได้เช่นเดิม

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
ผู้รับเหมา บริษัท กิจการร่วมค้า มารีน คอนสตรัคชั่น จำกัด
มูลค่าโครงการ 429,054,242.92 บาท
ผู้ออกแบบ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไปของงานก่อสร้าง งานเติมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาด
ขอบเขตของงานก่อสร้าง 1. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ถึงชายหาดโรงแรมดุสิตธานี
2. งานก่อสร้างแนวกันชนถุงทรายป้องกันการกัดเซาะขนานชายฝั่ง ระยะทาง 28 กิโลเมตร
วันเริ่มต้นสัญญา เมษายน 2561
วันสิ้นสุดสัญญา พฤศจิกายน 2561